כלכליסט - דעות

נושאים אחרונים

הדרך להפוך לעיר ירוקה מתחילה במחזור פסולת אלקטרונית

צילום: יחצ בעוד שפסולת אלקטרונית מהווה כ-1% בלבד מהאשפה במשקי הבית, היא אחראית על כ-70% מגורמי הזיהום והרעילות הנובעים מפסולת ביתית. לכן, יש צורך שהרשויות המקומיות ידגישו את החשיבות במחזור הפסולת האלקטרונית, לנקוט בהסברה בבתי הספר ולדבר על הנזקים שהפסולת הזו עלולה לגרום